Algemene voorwaarden

Taal//Sprache:     Vlaams       Deutsch

§ 1 Toepassingsgebied en definities

(1) De volgende Algemene voorwaarden gelden voor alle handelsbetrekkingen tussen u als klant en de Held Fashion Retail GmbH, Hans-Hofmann-Straße 11, 95213 Münchberg ("Held Fashion Retail"), die via onze onlineshop ontstaan en afgehandeld worden. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet erkend tenzij anders overeengekomen.

(2) Klanten zoals bedoeld in deze Algemene voorwaarden kunnen alleen consumenten zijn. Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een gebruik dat noch als bedrijfsmatig noch als beroepsmatig kan worden beschouwd.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) De internetpagina van de Held Fashion Retail vormt alleen een verkoopprospectus. Hierbij gaat het nog niet om een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, maar alleen om een verzoek tot indiening van een bindende bestelling. Bij de door de Held Fashion Retail verstrekte bevestiging van ontvangst van de bestelling gaat het niet om de aanneming van de bestelling.

(2) De aanneming van uw bestelling en de totstandkoming van een koopovereenkomst vindt ten laatste binnen 7 werkdagen plaats en komt tot stand

  • (a) bij de betaling d.m.v. creditcard of IDEAL met de ontvangst van een door onze dienstverleners per e-mail gestuurde mededeling over verzending van de bestelde goederen;
  • (b) bij de betaling met PayPal zodra u uw bestelling met de betalingsbevestiging via deze online-betaaldienst afsluit; 
  • (c) bij betaling met de serviceprovider Ivy zodra u uw bestelling hebt afgerond met de betalingsbevestiging via deze online betaalservice.

(3) De taal waarin het contract is opgesteld, is Duits. De tekst van het contract wordt door de Held Fashion Retail na het sluiten van het contract niet volledig opgeslagen en kan derhalve niet door u worden opgeroepen. Wij slaan echter de inhoud van de bestelling, de gebruikersinformatie en de Algemene voorwaarden op en sturen u deze ten laatste met de levering van de goederen. Als u een klantenaccount bij ons aanmaakt, kunt u de inhoud van de bestelling(en) daar bekijken.

(4) Indien een bestelling van de klant of een deel van een bestelling ondanks tijdige afsluiting van een adequate vervangende overeenkomst om redenen waarvan de reden of oorzaak niet toerekenbaar is aan de Held Fashion Retail niet beschikbaar is, wordt de klant onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid geïnformeerd en in het geval van annulering worden eventueel reeds gedane betalingen onmiddellijk vergoed.

(5) Als de klant meerdere artikelen tegelijkertijd bestelt, die vanwege tijdelijke onbeschikbaarheid niet samen verzonden kunnen worden, levert de Held Fashion Retail afhankelijk van beschikbaarheid. De levertijden worden in de loop van de bestelprocedure afzonderlijk vermeld.

(6) De afgifte van goederen vindt alleen in huishoudelijke hoeveelheden plaats.

(7) De Held Fashion Retail neemt behoudens de overige regelingen in § 2 alleen bestellingen aan van klanten die ouder zijn dan 18 jaar.

§ 3 Informatie over herroeping

(1) Recht van herroeping

Als consument hebt u een recht van herroeping. De voorwaarden en rechtsgevolgen van het recht van herroeping blijken uit de onderstaande informatie over herroeping.

Informatie over herroeping

Recht van herroeping:

U hebt het recht, binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit genomen hebt/heeft. Indien u in het kader van een uniforme bestelling meerdere goederen hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit genomen hebt/heeft.

Om u te beroepen op uw herroepingstermijn, moet u ons

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Tel: +49 (0) 9251 447 245
E-Mail: onlineshop@frankwalder.com

d.m.v. een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor ons online herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Ter waarborging van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn stuurt.

(2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, die ontstaan doordat u een andere soort rekening dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat de mededeling over uw herroeping van onze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het zelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen enkel geval worden u wegens deze terugbetaling kosten berekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren, tot we de goederen hebben teruggekregen of tot u het bewijs hebt geleverd, dat u de goederen hebt teruggestuurd, eender welke datum eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van deze overeenkost, aan ons

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gewaarborgd, als u de goederen vóór afloop van de periode van veertien dagen stuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

U hoeft voor een eventueel waardeverlies alleen de kosten te dragen, als dit waardeverlies te wijten is aan een ter controle van de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen niet noodzakelijk hanteren door u.

Einde van de informatie over herroeping

§ 4 Verzending en levering

(1) Leveringen vinden uitsluitend plaats naar Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland ("Leveringsgebied"). De levering vindt plaats naar het door de klant vermelde leveringsadres. De risico-overdracht vindt plaats bij de overdracht van de goederen aan de klanten, ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. De levering gebeurt door de dpd Deutschland GmbH ("dpd").

(2) Orders, die van buiten het leveringsgebied worden geplaatst, kunnen slechts binnen het leveringsgebied worden verzonden, dan wel ter afhaling worden aangeboden. Dat geldt ook als de klant een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, ofwel zijn woonplaats in de Europese Unie heeft.

(3) De bijkomende verzendkosten zijn op de pagina ‘Betaling en verzending’ beschikbaar, worden tijdens de bestelprocedure afzonderlijk vermeld en dienen door de klant extra te worden betaald, indien niet de levering zonder verzendkosten is toegezegd.

(4) De levertijd bedraagt ca. 4 tot 6 werkdagen.

(5) dpd - informeert de klant volgens de voorwaarden van dpd over de vermoedelijke leveringstermijn.

§ 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud

(1) De prijzen die op het tijdstip van de bestelling in de onlineshop worden vermeld, zijn geldig, tenzij er hiervan afwijkende overeenkomsten zijn gesloten. 

(2) De volgende betaalmogelijkheden worden door de Held Fashion Retail aangeboden:  

  • (a) De betalingen kunnen per creditcard worden gedaan. In dit geval wordt de betaalprocedure afgehandeld door Stripe, Stripe Payments Europe Ltd.
  • (b) De betalingen kunnen via PayPal worden gedaan. In dit geval wordt de betaalprocedure afgehandeld door Pay Pal, PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
  • (c) Je hebt de mogelijkheid om je bestelling af te ronden via de betalingsdienstaanbieder "Ivy". Ivy is een groene betaalmethode die wordt aangedreven door Ecosia. Met elke bestelling via Ivy leveren we een bijdrage aan meer klimaatbescherming en financieren we milieubeschermingsprojecten in samenwerking met Ivy en Ecosia. Bij elke transactie wordt er minstens 1 boom geplant in de herbebossingsprojecten van Ecosia. Er zijn geen extra kosten voor jou. Je kiest gewoon Ivy als betaalmethode en logt direct in op je online banksysteem om de transactie te autoriseren. Je hebt dus geen account nodig bij Ivy. Het inloggen bij uw bank is direct beveiligd door de beveiligingsinfrastructuur van de bank. Niemand behalve je bank kan je bankgegevens zien. In dit geval wordt het betalingsproces afgehandeld door Ivy, Ivy GmbH, Reichenbacher Str. 16 - 80469 München, Duitsland.

(3) De Held Fashion Retail behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.

(4) De klant mag alleen eigen rechten tegenover de Held Fashion Retail laten gelden, als de tegenvorderingen niet-betwist, erkend of met kracht van gewijsde zijn vastgesteld. De klant mag ook alleen verrekenen, als hij klachten of tegenvorderingen uit dezelfde koopovereenkomst geldend maakt. Tot uitoefening van het retentierecht is de klant alleen bevoegd als een tegenvordering berust op dezelfde koopovereenkomst.

(5) De goeden blijven tot volledige betaling eigendom van Eigentum der Held Fashion Retail.

§ 6 Inwisseling van vouchers (vouchercodes)

Plaats eerst uw gewenste artikelen in de winkelwagen. U vindt het invoerveld voor vouchers/couponcodes al na de eerste stap van het bestelproces in de winkelwagen. Klik op "Ik heb een voucher" en het invoerveld verschijnt. Vul hier de voucher code in en bevestig deze met de knop aan de rechterkant. Het bedrag van de bon wordt dan verrekend in het totaalbedrag in de winkelwagen.

De volgende algemene voorwaarden voor vouchers zijn van toepassing:
Per bestelling kan slechts één voucher worden ingewisseld.
Verschillende vouchers, met name vouchers van verschillende vouchercampagnes, kunnen niet worden gecombineerd.
Vouchers kunnen alleen tijdens het bestelproces worden ingewisseld. Een latere creditering is helaas niet mogelijk.
Contante betaling van vouchers is niet mogelijk.
Doorverkoop van vouchers is niet toegestaan.
Voor promotievouchers/actievouchercodes en alle vouchers/vouchercodes met een minimum aankoopwaarde gelden bovendien de volgende voorwaarden:
Promotievouchers hebben een minimum aankoopwaarde, die altijd op de voucher of samen met de vouchercode wordt vermeld.
Minimale aankoopwaarde ("vanaf een aankoop van ...") betekent dat voor dit bedrag een bindend koopcontract moet worden gesloten en uitgevoerd - ook na een eventuele uitoefening van uw herroepingsrecht. Indien de aankoopwaarde van uw bestelling door de uitoefening van een herroepingsrecht / door een retourzending tot onder de betreffende minimumaankoopwaarde wordt verlaagd, is een inwisseling van deze coupon / vouchercode voor deze aankoop niet mogelijk. Als de minimum aankoopwaarde van een voucher/vouchercode met een lagere minimum aankoopwaarde van de identieke voucheractie wordt bereikt, wordt deze voucher automatisch bij uw aankoop gecrediteerd. Indien de minimale aankoopwaarde van de kleinste waardebon in de desbetreffende waardebonactie niet wordt bereikt, moet het totaal van de afzonderlijke prijzen van de gekochte artikelen zonder aftrek worden betaald.
Promotionele waardebonnen en waardeboncampagnes hebben een beperkte geldigheidsduur, die ook op de waardebon of samen met de waardeboncode wordt vermeld. Na afloop van de actieperiode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt. Een verlenging is niet mogelijk.

Voor cadeaubonnen en andere tegoedbonnen zonder minimumaankoopwaarde gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
Als u een annuleringsrecht uitoefent voor een aankoop waarvoor een cadeaubon(code) of andere tegoedbon(code) zonder minimumaankoopwaarde is ingewisseld, ontvangt u een nieuwe tegoedbon(code) naast een eventuele terugbetaling van eventuele extra betalingen voor ongebruikte tegoedbonbedragen of gedeeltelijke tegoedbonbedragen. Een uitbetaling of gedeeltelijke uitbetaling van restwaarden is niet mogelijk. Voor de nieuwe voucher (code) gelden dezelfde voorwaarden als voor de oorspronkelijke voucher (code). Voor het aanmaken van een nieuwe vouchercode, zowel voor vouchers met een minimale bestelwaarde als voor vouchers zonder, is er geen automatische aanmaak. Neem in deze gevallen contact op met onze klantenservice via 09251-447-245 of e-mail onlineshop@frankwalder.com. Cadeaubonnen en andere vouchers/vouchercodes zonder minimum aankoopwaarde hebben een beperkte geldigheidsduur, die ook op de voucher of samen met de vouchercode wordt vermeld. Na afloop van de geldigheidsperiode kan de voucher (code) niet meer worden gebruikt. Een verlenging is niet mogelijk.

§ 7 Gebruik van de nieuwsbrief tool "Sendinblue"

De nieuwsbrief wordt verzonden met „Sendinblue“, een nieuwsbriefverzendplatform van de Duitse provider Sendinblue GmbH, Köpernicker Straße 126, 10179 Berlijn.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en kopers, evenals hun andere gegevens beschreven in deze mededeling, worden opgeslagen op de servers van Sendinblue. Sendinblue gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Sendinblue deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Sendinblue gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Het privacybeleid van Sendinblue is te vinden hier. Door gebruik te maken van het formulier op deze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens door Sendinblue voor zover dat zichtbaar is.

Statistische verzameling en analyse

De nieuwsbrief bevat een zogenaamde web beacon, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van de Sendinblue server wordt opgehaald. In de loop van deze opvraging wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden.

De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van Sendinblue, om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen in functie van de interesses van onze gebruikers.

§ 8 Garantie en aansprakelijkheid

(1) De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.

(2) De klant kan aanvullende prestaties in de vorm van corrigerende maatregelen of nieuwe levering verlangen. De Held Fashion Retail heeft echter het recht de klant te verwijzen naar nieuwe levering als de corrigerende maatregelen met onevenredig hoge kosten verbonden zou zijn. 

(3) De klant moet zijn aanspraak op garantie onder vermelding van het bestelnummer, zijn naam en zijn adres en korte vermelding van de reden geldend maken. Op verzoek van de Held Fashion Retail stuurt de klant de gebrekkige goederen ter controle op kosten en risico van de Held Fashion Retail naar het volgende adres: Held Fashion Retail GmbH, Hans-Hofmann-Straße 11 , 95213 Münchberg

§ 9 Gegevensbescherming en kredietwaardigheidscontrole

(1) De Held Fashion Retail gebruikt de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend volgens de bepalingen van de toepasselijke Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De details over het gebruik van persoonlijke gegevens vindt u in de Privacyverklaring.

§ 10 Selectie online shop 

Held Fashion Retail biedt haar klanten de online shop aan in meerdere taalversies. Om discriminatie door onrechtmatige geoblocking uit te sluiten, die direct of indirect berust of de nationaliteit of woonplaats van de klanten, heeft de klant de mogelijkheid om vrij te kiezen tussen de verschillende versies (verordening (EU) 2018/302).

§ 11 Toepasselijk recht

Voor alle rechtshandelingen tussen de klant en de Held Fashion Retail is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het Weens Koopverdrag van toepassing. Deze rechtskeuze omvat dat een klant de verleende bescherming, die voortkomen uit dwingende bepalingen van het recht van deze staat, niet wordt ontnomen (beginsel van de gunstigste regeling).

§ 12 Beroepsprocedure & geschillenbeslechting

(1) Volgens de huidige wetgeving zijn wij verplicht de consumenten te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat gebruikt kan worden om geschillen te beslechten zonder dat er een rechtbank erbij betrokken hoeft te worden. Voor de instelling van het platform is de Europese Commissie verantwoordelijk.  U vindt het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting hier: https://ec.europa.eu/odr

(2) Wij hebben besloten niet vrijwillig deel te nemen aan een geschillenprocedure via het EU OS-platform. In het geval van conflicten zijn wij echter verplicht deel te nemen aan de onafhankelijke arbitrageprocedure van de consumentenbeschermingsorganisatie e.V. Niedersachen. Deze procedure kunt u gratis inleiden via een informele e-mail naar beschwerde@verbraucherschutzstelle-niedersachsen.de. Normaal moet de procedure binnen 5 dagen zijn afgesloten.

§ 13 Aanbieder van de website

De onder het domein www.frankwalder.com/nl aangeboden website wordt geëxploiteerd door:

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Amtsgericht Hof: HRB 3473
Belastingnummer: 223/159/57005
Belastingidentificatiennummer: DE 224925645

Wettelijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleidster: Carolin Kittel

Operationeel verantwoordelijk:
Manger e-commerce
Ronja Jakob

Bij vragen staan wij u graag telefonisch van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur ter beschikking onder het telefoonnummer +49 (0) 9251 447 0 of per e-mail via onlineshop@frankwalder.com.


Versie: 3. december 2018

Diese Seite drucken