Gegevensbescherming

De Held Fashion Retail GmbH (hierna: ‘FRANK WALDER’) is een dochteronderneming van de Frankenwälder E. Held GmbH & Co. KG. Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk. FRANK WALDER brengt deze Privacyverklaring uit om u over onze bepalingen inzake gegevensbescherming en maatregelen te informeren. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, op de registratie van niet -persoonsgebonden gegevens, alsmede op verzamelde berichten voor statistische beoordelingen.

Het bezoek aan onze website is mogelijk zonder dat persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn.

1. Bevoegde autoriteit

 Held Fashion Retail GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Amtsgericht Hof: HRB 3473
Belastingnummer: 223/159/57005
Eori-nummer: DE 224925645

Wettelijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleidster:
Carolin Kittel

Operatief verantwoordelijk:
Manager e-commerce
Ronja Jakob

Bij vragen staan wij u telefonisch van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur – 15.00 uur en vrijdag van 8.00 uur  - 12.00 uur onder het telefoonnummer +49 (0) 9251 447 0 of per e-mail via onlineshop@frankwalder.com ter beschikking.

2. Persoonlijke gegevens

Zijn informatie over persoonlijke zakelijke details over u als persoon. FRANK WALDER gebruikt persoonlijke gegevens om beter rekening te kunnen houden met uw eisen en interesses en u een optimale service te kunnen bieden. FRANK WALDER zal uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden verkopen. 

De volgende gegevens worden in het kader van een aankoop in onze onlineshop verzameld:

  •  Voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, geboortedatum, e-mail

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden voor de afhandeling van uw aankoop ook de volgende gegevens verzameld:

  • Afrekenings- en transactiegegevens, creditcardgegevens

FRANK WALDER zal uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor de afhandeling van de aankoop en de verzending van het pakket worden dienstverleners binnen de EU erbij  betrokken, die persoonlijke klantengegevens in opdracht verwerken. 

Om u beter persoonlijk te kunnen begeleiden en onze aanbiedingen permanent voor u te verbeteren, vragen wij u onder bepaalde omstandigheden ook om vermelding van uw persoonlijke of zakelijke interesses, demografische gegevens alsook om het doorgeven van ervaringen die u met onze producten of diensten hebt gehad. De opgave van deze extra informatie is vrijwillig.

3. Doorgeven van persoonlijke gegevens voor de afhandeling van de bestelling

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de met de levering belaste transportondernemingen doorgegeven voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen.

U dient gepast te garanderen, dat u derden, aan wie u uw gebruikt eindapparatuur ter beschikking stelt, hierover informeert en dat zij eveneens de beschreven maatregelen toestaan of anders de FRANK WALDER online-shop niet met uw eindapparatuur bezoeken.

Als u kiest voor de betaalmogelijkheid crecditcard of IDEAL, vindt de betalingsafhandeling plaats via de Paymentdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, waaraan wij in het kader van de bestelprocedure meegedeelde informatie naast de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banknummer, evt. creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgegven. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt uitsluitend plaats voor de betalingsafhandeling met de Payment-dienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op URL https://stripe.com/de/terms

Als u kiest voor de betaalmogelijkheid PayPal, geven wij uw betaalgegevens in het kader van de betalingsafhandeling door aan de PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: ‘PayPal'). PayPal behoudt zich voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - aankoop op rekening via PayPal de uitvoering van een kredietwaardigheidscontrole voor. De uitkomst van de kredietwaardigheidscontrole m.b.t. de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruikt PayPayl voor een beslissing over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalmethode. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. score-waarde). Indien score-waarden in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de score-waarden worden onder andere adresgegevens opgenomen. Verdere infomratie over gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte bureaus die informatie over de kredietwaardigheid verstrekken, vindt u in de Privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4. Gebruik van een nieuwsbrief-tool

De nieuwsbrief wordt verzonden met "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en kopers, evenals hun andere gegevens die in deze mededeling worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Met het gebruik van het formulier op deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de gegevensverwerking door MailChimp in de duidelijk omvang.

5. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek van een internetpagina door de websitebeheerder op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Als u onze websites bezoekt, kan het gebeuren, dat door ons informatie in de vorm van ‘cookies’ op uw computer worden geplaatst, die bij uw volgende bezoek automatisch kunnen worden herkend. FRANK WALDER gebruikt onder bepaalde omstandigheden derde aanbieders-mediaondernemingen, om advertenties voor producten of diensten van FRANK WALDER op de websites van andere ondernemingen te plaatsen. Als u een website hebt opgeroepen waarop advertenties van FRANK WALDER verschijnen, plaatst de desbetreffende online mediaonderneming mogelijk een cookie of webbaken op uw computer. Op deze manier kan de online-mediaonderneming de computer herkennen als via deze computer de site opnieuw wordt opgeroepen, of kan worden bepaald, hoe de reclameacties bij de gebruikers aankomen. Deze gegevens zijn anoniem en niet met persoonlijke gegevens op de computer van de gebruiker of met een database van FRANK WALDER verbonden. 

De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt cookies echter normaal gesproken weigeren of bepaalde cookies selectief accepteren, door de browserinstellingen aan te passen. Als u cookies uitschakelt, kunt u onder bepaalde omstandigheden geen gebruik maken van bepaalde functies op onze website, en bepaalde websites worden mogelijk niet juist weergegeven.

6. Gebruik van webbakens

Enkele websites en nieuwsbrieven per e-mail in HTML-formaat van FRANK WALDER maken gebruik van webbakens in combinatie met cookies, om algemene statistieken op te stellen over het gebruik van de website. Een webbaken is een elektronische, onzichtbare afbeelding die ook wel pixeltag of clear gif wordt genoemd. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie op de computer van een bezoeker herkennen, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en de datum waarop de pagina wordt opgeroepen en een omschrijving van de site waarop het webbaken zich bevindt. U kunt enkele webbakens onbruikbaar maken door de cookies af te wijzen die ermee verbonden zijn.

7. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort. Dit geldt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik ten behoeve van de internetproviders te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u onder de URL: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins ('vind-ik-leuk-knop')

Op onze sites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook-plug-in herkent u aan het Facebook-logo of de ‘vind-ik-leuk-knop’ (Like) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-service tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt gezocht. Als u op de ‘vind-ik-leuk-knop’ van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd in uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken met uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie krijgen over de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Facebook https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-account, dient u uit te loggen uit uw Facebook-account.

9. Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Verzamelen en delen van informatie:

Met het Google +1-schakelvlak kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via het Google +1-schakelvlak ontvanen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor een inhoud +1 gegeven hebt, alsook informatie over de pagina, die u bekeken hebt door op +1 te drukken. Uw +1 kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet, ingevoegd worden.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en voor anderen te verbeteren. Om het Google +1-schakelvlak te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt voor alle Google-diensten gebruikt.  In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt.  De identiteit van uw Google-profiel kan getoond worden aan gebruikers, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken. Naast de hierboven vermelde gebruiksdoeleinden, wordt de door u beschikbaar gestelde informatie volgens de geldende privacyvoorschriften van Google gebruikt. Google publiceert eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers c.q. geeft deze aan gebruikers of partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites, door. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u onder de URL: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

10. Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door de Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van twitter en de functie 'retweet’ worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen.

Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie krijgen over de verstrekte gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Twitter onder https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij wtittwer kunt u wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings.

11. Privacy-instellingen en keuzevrijheid

Voor het annuleren of opzeggen van acties en informaties die u eerder uitdrukkelijk had verzocht (bijv. nieuwsbrieven per e-mail, software-actualisaties) gebruikt u een van de volgende methodes: 

  • Kies de link ‘annuleren’ of ‘abonnement opzeggen’ of volg de annuleringsinstructies die in elke abonnementscommunicatie staan.
  • Ga terug naar de website of websites waarop u oorspronkelijk uw instellingen hebt laten registreren, en volg de annuleringsinstructies op.

12. Toegankelijkheid en juistheid van persoonlijke gegevens

FRANK WALDER streeft ernaar uw persoonlijke gegevens juist op te slaan. We hebben technologieën, beheerprocedures en richtlijnen geïmplementeerd die een juiste opslag van klantengegevens moeten waarborgen. Wij garanderen u toegang tot uw persoonlijke gegevens en maken het u mogelijk ze online te bekijken zodat u ze indien nodig kunt wijzigen.

13. Rechten van de betrokkene

Uw recht op informatie, correctie en wissing van uw persoonsgegevens.

Verder hebt u natuurlijk het recht, op elk moment informatie te verlangen over welke gegevens over u zijn opgeslagen en voor welk doel ze zijn opgeslagen. Bovendien kunt u onjuiste gegevens corrigeren of gegevens laten wissen waarvan de opslag ongeoorloofd of niet meer vereist is. Voor de uitoefening van de bovenstaande rechten richt u zich tot het onderstaande adres.

Beveiliging

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang van derden te beschermen. Al onze medewerkers alsook voor ons werkzame dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan de geldige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden ze gecodeerd voordat ze worden overgedragen. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze beveiligingsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een constante verbeteringsprocedure en onze privacyverklaringen worden constant bijgewerkt. Zorg ervoor dat u telkens de meest actuele versie hebt.

Rechten van de betrokkene

U hebt op elk moment het recht op informatie, correctie, wissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht van bezwaar tegen de verwerking alsook een recht op gegevensportabiliteit en op klachten volgens de voorwaarden van de gegevensbeschermingswetgeving.

Recht op informatie

U kunt van ons informatie verlangen over of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op correctie

Als wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u op elk moment de correctie of aanvulling ervan van ons verlangen.

Recht op wissing

U kunt van ons de wissing van uw gegevens verlangen indien wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking onevenredig inbreuk maakt op de bescherming van uw gerechtvaardigde belangen. Wij wijzen u erop dat er redenen kunnen zijn die zo'n wissing in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijk geregelde opslagverplichtingen.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissing, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, als er geen opslagverplichting door middel van een rechtshandeling of wettelijke opslagverplichting deze wissing in de weg staat.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, als

• U de juistheid van de gegevens bestrijdt, voor een periode, die het ons mogelijk maakt, de juistheid van de gegevens te controleren.

• De verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een wissing afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens verlangt.

• Wij de gegevens niet meer nodig hebben voor het beoogde doel, u deze gegevens echter nog voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt.

• U bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van de gegevens.

Recht van gegevensportabiliteit

U kunt van ons verlangen, dat wij u uw gegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen zonder dat wij dat verhinderen, indien

• Wij deze gegevens op basis van een door u verleende en herroepbare toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst tussen ons verwerken, en

• deze verwerking gebeurt via een geautomatiseerde procedure.

Als dit technisch haalbaar is, kunt u van ons een rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangen.

Recht een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de Duitse of Europese gegevensbeschermingswetgeving schenden, verzoeken wij u, contact me tons op te nemen zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Uiteraard hebt u ook het recht zich te wenden tot de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, de respectieve overheidsinstantie voor het toezicht op gegevensbeveiliging.

Als u een van de genoemde rechten bij ons geldend wilt maken, richt u zich tot onze toezichthoudende autoriteit. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie ter bevestiging van uw identiteit aanvragen.

14. Wijzigingen van deze verklaring

Bij actualiseringen van de voorwaarden bij de online Privacyverklaring van FRANK WALDR, stellen wij deze wijzigingen met de corresponderende beschikbaar. 

15. Contact opnemen met ons of onze toezichthouder gegevensbescherming

Alle belangstellenden en klanten van de Held Fashion Retail GmbH kunnen ons bereiken onder het adres:

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Telefoon: +49 (0) 9251 447 178
Fax: +49 (0) 9251 447 355
E-Mail: onlineshop@frankwalder.com

Als u vragen en suggesties over de bescherming van uw gegevens heeft, richt u dan rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Juergen C. Beer
Datenschutzauditor (TÜV)
Chief Information Security Officer (CISO)

+49 (0) 0151 166 79 554
datenschutz@frankwalder.com

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Privacyverklaring volgens § 13 TMG (telemediawet)
Versie nr. 1.7 van 24 maart 2017

Diese Seite drucken