Recht van herroeping

Taal//Sprache:     Vlaams       Deutsch

Als consument hebt u een recht van herroeping. De voorwaarden en rechtsgevolgen van het recht van herroeping blijken uit de onderstaande informatie over herroeping.

Informatie over herroeping

Recht van herroeping:

U hebt het recht, binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit genomen hebt/heeft. Indien u in het kader van een uniforme bestelling meerdere goederen hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit genomen hebt/heeft.

Om u te beroepen op uw herroepingstermijn, moet u ons

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Tel: +49 (0) 9251 447 245
E-Mail: onlineshop@frankwalder.com

d.m.v. een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor ons online herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Ter waarborging van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn stuurt.

(2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, die ontstaan doordat u een andere soort rekening dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat de mededeling over uw herroeping van onze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij het zelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen enkel geval worden u wegens deze terugbetaling kosten berekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren, tot we de goederen hebben teruggekregen of tot u het bewijs hebt geleverd, dat u de goederen hebt teruggestuurd, eender welke datum eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van deze overeenkost, aan ons

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gewaarborgd, als u de goederen vóór afloop van de periode van veertien dagen stuurt.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

U hoeft voor een eventueel waardeverlies alleen de kosten te dragen, als dit waardeverlies te wijten is aan een ter controle van de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen niet noodzakelijk hanteren door u.

Einde van de informatie over herroeping

Diese Seite drucken