Gegevensbescherming

Taal//Sprache:     Vlaams       Deutsch

De Held Fashion Retail GmbH (hierna: ‘FRANK WALDER’) is een dochteronderneming van de Frankenwälder E. Held GmbH & Co. KG. Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk. FRANK WALDER brengt deze Privacyverklaring uit om u over onze bepalingen inzake gegevensbescherming en maatregelen te informeren. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, op de registratie van niet -persoonsgebonden gegevens, alsmede op verzamelde berichten voor statistische beoordelingen.

Het bezoek aan onze website is mogelijk zonder dat persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn.

1. Bevoegde autoriteit

 Held Fashion Retail GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Amtsgericht Hof: HRB 3473
Belastingnummer: 223/159/57005
Eori-nummer: DE 224925645

Wettelijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleidster:
Carolin Kittel

Operatief verantwoordelijk:
Manager e-commerce
Ronja Jakob

Bij vragen staan wij u telefonisch van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur – 15.00 uur en vrijdag van 8.00 uur  - 12.00 uur onder het telefoonnummer +49 (0) 9251 447 245 of per e-mail via onlineshop@frankwalder.com ter beschikking.

2. Persoonlijke gegevens

Zijn informatie over persoonlijke zakelijke details over u als persoon. FRANK WALDER gebruikt persoonlijke gegevens om beter rekening te kunnen houden met uw eisen en interesses en u een optimale service te kunnen bieden. FRANK WALDER zal uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden verkopen. 

De volgende gegevens worden in het kader van een aankoop in onze onlineshop verzameld:

  •  Voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, geboortedatum, e-mail

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden voor de afhandeling van uw aankoop ook de volgende gegevens verzameld:

  • Afrekenings- en transactiegegevens, creditcardgegevens

FRANK WALDER zal uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor de afhandeling van de aankoop en de verzending van het pakket worden dienstverleners binnen de EU erbij  betrokken, die persoonlijke klantengegevens in opdracht verwerken. 

Om u beter persoonlijk te kunnen begeleiden en onze aanbiedingen permanent voor u te verbeteren, vragen wij u onder bepaalde omstandigheden ook om vermelding van uw persoonlijke of zakelijke interesses, demografische gegevens alsook om het doorgeven van ervaringen die u met onze producten of diensten hebt gehad. De opgave van deze extra informatie is vrijwillig.

3. Doorgeven van persoonlijke gegevens voor de afhandeling van de bestelling

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de met de levering belaste transportondernemingen doorgegeven voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen.

U dient gepast te garanderen, dat u derden, aan wie u uw gebruikt eindapparatuur ter beschikking stelt, hierover informeert en dat zij eveneens de beschreven maatregelen toestaan of anders de FRANK WALDER online-shop niet met uw eindapparatuur bezoeken.

Als u kiest voor de betaalmogelijkheid crecditcard of IDEAL, vindt de betalingsafhandeling plaats via de Paymentdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, waaraan wij in het kader van de bestelprocedure meegedeelde informatie naast de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banknummer, evt. creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgegven. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt uitsluitend plaats voor de betalingsafhandeling met de Payment-dienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op URL https://stripe.com/de/terms

Als u kiest voor de betaalmogelijkheid PayPal, geven wij uw betaalgegevens in het kader van de betalingsafhandeling door aan de PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: ‘PayPal'). PayPal behoudt zich voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - aankoop op rekening via PayPal de uitvoering van een kredietwaardigheidscontrole voor. De uitkomst van de kredietwaardigheidscontrole m.b.t. de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruikt PayPayl voor een beslissing over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalmethode. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. score-waarde). Indien score-waarden in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole worden opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de score-waarden worden onder andere adresgegevens opgenomen. Verdere infomratie over gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte bureaus die informatie over de kredietwaardigheid verstrekken, vindt u in de Privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4. Gebruik van een nieuwsbrief-tool

De nieuwsbrief wordt verzonden met "Sendinblue", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Duitse aanbieder Sendinblue GmbH, Köpernicker Straße 126, 10179 Berlijn.

De e-mailadressen van onze nieuwsbrief ontvangers en kopers, evenals hun andere gegevens beschreven in deze mededeling, worden opgeslagen op Sendinblue's servers. Sendinblue gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Sendinblue deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Sendinblue gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Met het gebruik van het formulier op deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de gegevensverwerking door Sendinblue in de duidelijk omvang.

5. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek van een internetpagina door de websitebeheerder op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Als u onze websites bezoekt, kan het gebeuren, dat door ons informatie in de vorm van ‘cookies’ op uw computer worden geplaatst, die bij uw volgende bezoek automatisch kunnen worden herkend. FRANK WALDER gebruikt onder bepaalde omstandigheden derde aanbieders-mediaondernemingen, om advertenties voor producten of diensten van FRANK WALDER op de websites van andere ondernemingen te plaatsen. Als u een website hebt opgeroepen waarop advertenties van FRANK WALDER verschijnen, plaatst de desbetreffende online mediaonderneming mogelijk een cookie of webbaken op uw computer. Op deze manier kan de online-mediaonderneming de computer herkennen als via deze computer de site opnieuw wordt opgeroepen, of kan worden bepaald, hoe de reclameacties bij de gebruikers aankomen. Deze gegevens zijn anoniem en niet met persoonlijke gegevens op de computer van de gebruiker of met een database van FRANK WALDER verbonden. 

De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt cookies echter normaal gesproken weigeren of bepaalde cookies selectief accepteren, door de browserinstellingen aan te passen. Als u cookies uitschakelt, kunt u onder bepaalde omstandigheden geen gebruik maken van bepaalde functies op onze website, en bepaalde websites worden mogelijk niet juist weergegeven.

6. Gebruik van webbakens

Enkele websites en nieuwsbrieven per e-mail in HTML-formaat van FRANK WALDER maken gebruik van webbakens in combinatie met cookies, om algemene statistieken op te stellen over het gebruik van de website. Een webbaken is een elektronische, onzichtbare afbeelding die ook wel pixeltag of clear gif wordt genoemd. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie op de computer van een bezoeker herkennen, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en de datum waarop de pagina wordt opgeroepen en een omschrijving van de site waarop het webbaken zich bevindt. U kunt enkele webbakens onbruikbaar maken door de cookies af te wijzen die ermee verbonden zijn.

7. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort. Dit geldt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik ten behoeve van de internetproviders te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u onder de URL: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Facebook

Verantwoordelijke instanties:

Facebook Ierland Ltd. (hierna "Facebook" genoemd)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ierland

en

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Informatie over de Facebook-pagina van: Held Fashion Retail GmbH

Wij gebruiken het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd voor de hier aangeboden informatiedienst.

Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). U kunt de aangeboden informatie ook via deze pagina op onze website www.frankwalder.com raadplegen.

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc wordt opgeslagen in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer gedetailleerde informatie onder de volgende link:
https://de-de.facebook.com/help/pages/insights

De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft in algemene bewoordingen welke informatie het ontvangt en hoe die wordt gebruikt in zijn richtsnoeren inzake gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instellingen voor advertenties.

De richtsnoeren voor het gebruik van gegevens zijn beschikbaar op de volgende link:
https://de-de.facebook.com/about/privacy

Het volledige gegevensbeleid van Facebook vindt u hier:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Op welke wijze Facebook de gegevens van het bezoek aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebookpagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebookpagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk meegedeeld en is ons niet bekend.

Wanneer u een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Facebook. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen). Facebook slaat ook informatie op over de eindapparatuur van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de "login notification"-functie); dit kan Facebook in staat stellen IP-adressen aan individuele gebruikers toe te wijzen.

Als u op dat moment als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, wordt een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kan Facebook nagaan dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u hem hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebookpagina's. Facebook-knoppen die in websites zijn opgenomen, stellen Facebook in staat om uw bezoeken aan deze websitepagina's te registreren en aan uw Facebook-profiel toe te wijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of reclame aan te bieden die op u is afgestemd.

Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Facebook of de functie "ingelogd blijven" deactiveren, de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Dit zal Facebook informatie verwijderen die u direct kan identificeren. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-identificatie te onthullen. Wanneer u interactieve functies van de pagina opent (Vind ik leuk, Reageer, Deel, Bericht, enz.), verschijnt er een inlogscherm van Facebook. Zodra u bent ingelogd, bent u voor Facebook weer herkenbaar als een specifieke gebruiker.

Informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, kunt u vinden op de volgende Facebook-ondersteuningspagina's: https://de-de.facebook.com/about/privacy#.

Indien u vragen heeft over onze informatiedienst, kunt u contact met ons opnemen op
Telefoon: +49 (0) 9251 447 0
Fax: +49 (0) 9251 447 355
e-mail: onlineshop@frankwalder.com
bereiken.

De overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 26 DSGVO (per 21.8.2020) met Facebook is te vinden op:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Rechten van de gebruikers

Helaas kan ik/wij niet voldoen aan onze informatieverplichtingen volgens art. 13 EU-DSGVO, aangezien alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Als u uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u hier rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Deze rechten omvatten het volgende:

Recht van toegang:

U kunt ons vragen u mee te delen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:

Indien wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onnauwkeurig zijn, kunt u ons te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

Recht op wissen:

U kunt ons verzoeken uw gegevens te wissen indien wij ze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking onevenredig afbreuk doet aan uw rechtmatige belangen ter bescherming. Er kunnen redenen zijn die onmiddellijke verwijdering verhinderen, bv. in geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op gegevenswissing zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, voor zover er geen wettelijke of statutaire verplichting bestaat om gegevens in dit verband te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken indien

- u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.

- de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt,

- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken of te verdedigen, of

- u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U kunt ons verzoeken u de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken en deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat

- wij deze gegevens verwerken op basis van een door u gegeven herroepbare toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, en

- deze verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

Recht van verzet:

Indien wij uw gegevens om legitieme redenen verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen:

Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens in strijd handelen met de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op, zodat wij eventuele vragen kunnen ophelderen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het desbetreffende staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming.

Indien u een van de bovengenoemde rechten tegenover ons wenst te doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Facebook Ierland is als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van deze rechten op grond van de artikelen 15-20 van de GDPR met betrekking tot gegevens die door Facebook Ierland zijn opgeslagen na gezamenlijke verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar te maken en een klacht in te dienen bij ons, zoals hierboven beschreven.

Indien u hierbij hulp nodig heeft of andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij/ons op te nemen per e-mail op Vul hier uw e-mail adres in. Indien u de hier beschreven gegevensverwerking in de toekomst niet meer wenst, kunt u de verbinding van uw gebruikersprofiel met mijn/onze site verbreken door gebruik te maken van de functies "Ik vind deze pagina niet meer leuk" en/of "Abonneer me niet meer op deze pagina".

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres

Juergen C. Beer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
https://www.projekt29.de

Phone: 0049-941-2986930
E-Mail: datenschutz@frankwalder.com

8.1 Gebruik van de Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel van Facebook op onze website. Daartoe hebben wij op onze website een code ingevoerd. De Facebook pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat deze uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Als u een Facebook-gebruiker bent en ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Op die manier krijgen Facebook-gebruikers (mits zij gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en voor zijn eigen advertenties.

Als u dit niet wilt en de Facebook Pixel wilt deactiveren, kunt u dit doen door op de volgende opt-out link te klikken: https://www.frankwalder.com/facebookPixelPrivacy/deactivate.

8.2 Gebruik van de Facebook Conversie-AP

IWij gebruiken de "Conversions API" van Facebook. De Conversions API is een interface die gebeurtenisgegevens van onze servers rechtstreeks naar Facebook stuurt. De werking en verwerking van gegevens in het kader van de Conversions API komt overeen met de werking en verwerking in het kader van het gebruik van de Facebook Pixel, vandaar dat wij in dit verband verwijzen naar de informatie over gegevensbescherming inzake de Facebook Pixel en de vorming van doelgroepen. Uitgebreide matching voor de Facebook Pixel: Naast de verwerking van gebeurtenisgegevens in het kader van het gebruik van de Facebook Pixel (of vergelijkbare functies, bijv. in apps) wordt ook contactinformatie (gegevens die individuele personen identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers) door Facebook binnen ons online-aanbod verzameld of aan Facebook doorgegeven. De verwerking van contactgegevens dient om doelgroepen te creëren (zogenaamde "Custom Audiences") voor de weergave van inhoud en reclame-informatie die gericht is op de veronderstelde interesses van de gebruikers. Het verzamelen, doorgeven en vergelijken met bij Facebook beschikbare gegevens gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde "hash-waarden", d.w.z. wiskundige weergaven van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na matching met het oog op de vorming van doelgroepen worden de contactgegevens gewist.

9 Google web lettertypen

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld door de scriptcode "Google Fonts" en normaliter doorgestuurd naar Google en vervolgens door Google verwerkt. Daarom hebben wij de fonts op onze eigen server ingebed op een manier die in overeenstemming is met de privacywetgeving, zodat er geen gegevens aan Google worden doorgegeven.

10. Wedstrijden

Indien u zich inschrijft voor een door ons georganiseerde wedstrijd, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Nadere informatie over de vergelijkende onderzoeken is te vinden in de respectieve deelnemingsvoorwaarden. Om aan de desbetreffende wedstrijd te kunnen deelnemen, dient u deze deelnemingsvoorwaarden te aanvaarden.

11. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Privacy-instellingen en keuzevrijheid

Voor het annuleren of opzeggen van acties en informaties die u eerder uitdrukkelijk had verzocht (bijv. nieuwsbrieven per e-mail, software-actualisaties) gebruikt u een van de volgende methodes: 

  • Kies de link ‘annuleren’ of ‘abonnement opzeggen’ of volg de annuleringsinstructies die in elke abonnementscommunicatie staan.
  • Ga terug naar de website of websites waarop u oorspronkelijk uw instellingen hebt laten registreren, en volg de annuleringsinstructies op.

13. gebruik van WhatsApp Business

Toestemming tekst
Door de messenger te openen en te gebruiken, ga ik ermee akkoord dat Held Fashion Retail GmbH (hierna te noemen de aanbieder) mijn persoonlijke gegevens (bijv. telefoonnummer) verwerkt voor communicatiedoeleinden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van eventuele bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie via de messenger "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin (Ierland). Verdere informatie over de gegevensverwerking door de provider en mijn rechten zijn te vinden in het privacybeleid op https://www.frankwalder.com/datenschutz.

Gegevensbescherming - WhatsApp Zakelijk

Gebruik van WhatsApp

Voor zover u hebt ingestemd, verwerken we uw verstrekte of beschikbare persoonlijke gegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, messenger-ID, profielfoto, berichten) voor communicatie met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van eventuele bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie (bijv. aanbiedingen, nieuwsbrieven) met behulp van de instant messaging-dienst "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Een bestaande berichtenaccount is vereist om deze dienst te gebruiken.
We willen erop wijzen dat WhatsApp Ireland Limited mogelijk ook persoonlijke gegevens (met name metadata van de communicatie) doorgeeft aan WhatsApp Inc., dat ook wordt verwerkt op servers in staten buiten de EU (bijv. de VS) waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat. WhatsApp kan deze gegevens delen met andere bedrijven binnen en buiten het Facebook-concern. Zie voor meer informatie het privacybeleid van WhatsApp Business (https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/) en WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). We hebben geen precieze kennis van of invloed op de gegevensverwerking door WhatsApp Ireland Limited of WhatsApp Inc. die in dit opzicht verantwoordelijk is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Naast de hierboven reeds specifiek genoemde ontvangers maken wij gebruik van de hulp van andere dienstverleners (orderverwerkers) om onze verplichtingen na te komen.

Wij wijzen erop dat u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen kunt herroepen door ons via Whatsapp met een bericht met de aantekening WIDERRUF of per e-mail aan het in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde e-mailadres of ons impressum van de desbetreffende verwerking van uw persoonsgegevens te informeren. De hierboven genoemde gegevens worden door ons in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of als het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of voor het doel niet meer nodig is.

Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen van handels- of belastingrecht moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

14. gebruik van webchats

Held Fashion Retail GmbH maakt gebruik van een webchat op de website www.frankwalder.com/nl. De webchat dient als extra communicatiemogelijkheid op onze website en maakt online gesprekken met Held Fashion Retail GmbH mogelijk. Het gesprek wordt gevoerd door medewerkers van Held Fashion Retail GmbH die vragen van gebruikers beantwoorden, helpen bij uw vragen of u informatie verstrekken.
 
Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
Wanneer u de webchat gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen:

- Datum en tijd van het gesprek,
- IP-adres,
- URL van de eerder bezochte website,
- voornaam, achternaam
- e-mailadres
- Chat-ID en gebruikerstoken (opgeslagen in de lokale opslag van de browser)

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers verwerken wij verdere gegevens van u als u deze in de loop van het gesprek verstrekt, afhankelijk van uw verzoek of het probleem dat u ons beschrijft.
Het gebruik van de webchat is vrijwillig en uw gegevens worden alleen in dit geval verwerkt.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?
Wij gebruiken de bovengenoemde gegevens om de webchat aan te bieden, gebruikers persoonlijk aan te spreken, vragen van gebruikers te beantwoorden en de gebruiker van informatie en/of inhoud te voorzien.
Rechtsgrondslag: Ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van een webchat (art. 6 lid 1 p. 1 lit. F. DSGVO).
Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?
12 maanden

Aan wie worden gegevens doorgegeven?
Het doorgeven van gegevens aan derden gebeurt uitsluitend in het kader van de zakelijke afhandeling van uw aanvraag. Hiervoor worden uw gegevens doorgegeven aan Inbox Solutions GmbH (Pretzfelder Straße 7 - 11, 90425 Neurenberg, Duitsland) als technische operator van de webchat.
Wij gebruiken Google Cloud om uw gegevens en chatgeschiedenis op te slaan. De gegevens worden overgebracht naar en opgeslagen op servers op de locatie Frankfurt. Google gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wij gebruiken de Google Cloud-diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om onze diensten te kunnen leveren door middel van de technische infrastructuur. Wij hebben met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms). In geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS hebben wij met Google EU-standaardcontractbepalingen gesloten (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms). De EU-standaardcontractbepalingen zijn een algemeen aanvaard mechanisme voor de rechtmatige grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Nadere informatie over het gebruik van webchat:

Door de website www.frankwalder.com te bezoeken, wordt de chatwidget geladen in de vorm van een JavaScript-bestand. Er worden geen gegevens overgedragen voordat u de chat opent.
U hebt twee mogelijkheden om de webchat te openen:

1. handmatig klikken op de knop in de directoryvermelding.
2. handmatig klikken op het chatpictogram in de rechterbenedenhoek van de webpagina.

Zodra u de webchat opent, wordt uw chat als object op de achtergrond aangemaakt en worden chat-ID en een token opgeslagen in de lokale opslag van de browser. De ID en het token zijn unieke kenmerken om uw chat (chat ID) en u als gebruiker (token) ook bij een volgend bezoek uniek te kunnen herkennen en u reeds plaatsgevonden communicatiegeschiedenissen te kunnen tonen. Zodra u terugkeert naar onze website, wordt de geschiedenis van de chat hersteld met de opgeslagen gegevens in de lokale opslag. U zult de chat handmatig moeten openen.
Bovendien wordt de geschiedenis van de webchats opgeslagen. Elk bericht dat u verstuurt, wordt opgeslagen. Dit dient om uw chatgeschiedenis te kunnen bekijken, zelfs als u doorgaat met de communicatie die u bent begonnen, bijvoorbeeld als een bedrijf u antwoordt met een vertraging.
Als het bedrijf contact met u opneemt en u niet meer online bent, ontvangt u een e-mail met een link die u terugbrengt naar de chat, zodat u daar verder kunt communiceren met het bedrijf. Als u de link in uw e-mail oproept, wordt de chat automatisch geopend. U kunt de chat op elk moment onderbreken, maar uw gegevens worden in dat geval niet automatisch verwijderd. Als u geen berichten van het bedrijf meer wilt ontvangen (opt-out), stuurt u gewoon "Stop" als bericht in de webchat. Daarna ontvangt u geen berichten meer van het bedrijf in de chat en wordt u ook niet meer per e-mail geïnformeerd. Uw chatgeschiedenis en gegevens worden 6 maanden na het Stop-bericht automatisch verwijderd.

Voor onmiddellijke verwijdering van uw gegevens stuurt u een e-mail naar support@chatwerk.de. Uw gegevens en opgeslagen chatgeschiedenis worden dan onmiddellijk verwijderd.

ChatWerk

Verantwoordelijke aanbieder van het ChatWerk platform/dienst:
- Inbox Solutions GmbH, Pretzfelder Straße 7 - 11, 90425 Neurenberg, Duitsland. Het privacybeleid is beschikbaar op https://chatwerk.de/datenschutzerklaerung/.

15. gebruik van dienstverleners voor verzendcommunicatie

Om u in staat te stellen uw zending na het plaatsen van een bestelling te volgen, maken wij gebruik van de service van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster (hierna: "Paqato").

Paqato stuurt namens ons verzendingsberichten en updates van de leveringsstatus. Hiervoor geven wij gegevens door in overeenstemming met art. 6 (1) lit f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en informatieve klantencommunicatie en een transparante en betrouwbare verwerking van de verzending, wat ook in het belang van de klant is.
Wanneer uw goederen worden verzonden, worden de bestelgegevens gebruikt om de verzending te volgen en probleemgevallen te identificeren overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b. (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 par. 1 lit. f. (andere verzoeken) DSGVO verwerkt. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in het verzendanalysesysteem PAQATO van de firma PAQATO GmbH om goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en een vlotte communicatie te waarborgen (gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para 1 lit. f. DSGVO). Wij verwijderen de gegevens als ze niet meer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.
Wij hebben met Paqato een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Paqato verplichten uw gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften te beschermen.
U kunt het privacybeleid van Paqato bekijken via de volgende link: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/

16. Toegankelijkheid en juistheid van persoonlijke gegevens

FRANK WALDER streeft ernaar uw persoonlijke gegevens juist op te slaan. We hebben technologieën, beheerprocedures en richtlijnen geïmplementeerd die een juiste opslag van klantengegevens moeten waarborgen. Wij garanderen u toegang tot uw persoonlijke gegevens en maken het u mogelijk ze online te bekijken zodat u ze indien nodig kunt wijzigen.

17. Rechten van de betrokkene

Uw recht op informatie, correctie en wissing van uw persoonsgegevens.

Verder hebt u natuurlijk het recht, op elk moment informatie te verlangen over welke gegevens over u zijn opgeslagen en voor welk doel ze zijn opgeslagen. Bovendien kunt u onjuiste gegevens corrigeren of gegevens laten wissen waarvan de opslag ongeoorloofd of niet meer vereist is. Voor de uitoefening van de bovenstaande rechten richt u zich tot het onderstaande adres.

Beveiliging

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang van derden te beschermen. Al onze medewerkers alsook voor ons werkzame dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan de geldige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden ze gecodeerd voordat ze worden overgedragen. Dat wil zeggen dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze beveiligingsmaatregelen zijn daarbij onderworpen aan een constante verbeteringsprocedure en onze privacyverklaringen worden constant bijgewerkt. Zorg ervoor dat u telkens de meest actuele versie hebt.

Rechten van de betrokkene

U hebt op elk moment het recht op informatie, correctie, wissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht van bezwaar tegen de verwerking alsook een recht op gegevensportabiliteit en op klachten volgens de voorwaarden van de gegevensbeschermingswetgeving.

Recht op informatie

U kunt van ons informatie verlangen over of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op correctie

Als wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u op elk moment de correctie of aanvulling ervan van ons verlangen.

Recht op wissing

U kunt van ons de wissing van uw gegevens verlangen indien wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking onevenredig inbreuk maakt op de bescherming van uw gerechtvaardigde belangen. Wij wijzen u erop dat er redenen kunnen zijn die zo'n wissing in de weg staan, bijv. in het geval van wettelijk geregelde opslagverplichtingen.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissing, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, als er geen opslagverplichting door middel van een rechtshandeling of wettelijke opslagverplichting deze wissing in de weg staat.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, als

• U de juistheid van de gegevens bestrijdt, voor een periode, die het ons mogelijk maakt, de juistheid van de gegevens te controleren.

• De verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u een wissing afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens verlangt.

• Wij de gegevens niet meer nodig hebben voor het beoogde doel, u deze gegevens echter nog voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt.

• U bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van de gegevens.

Recht van gegevensportabiliteit

U kunt van ons verlangen, dat wij u uw gegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen zonder dat wij dat verhinderen, indien

• Wij deze gegevens op basis van een door u verleende en herroepbare toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst tussen ons verwerken, en

• deze verwerking gebeurt via een geautomatiseerde procedure.

Als dit technisch haalbaar is, kunt u van ons een rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangen.

Recht een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de Duitse of Europese gegevensbeschermingswetgeving schenden, verzoeken wij u, contact me tons op te nemen zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Uiteraard hebt u ook het recht zich te wenden tot de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, de respectieve overheidsinstantie voor het toezicht op gegevensbeveiliging.

Als u een van de genoemde rechten bij ons geldend wilt maken, richt u zich tot onze toezichthoudende autoriteit. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie ter bevestiging van uw identiteit aanvragen.

18. Wijzigingen van deze verklaring

Bij actualiseringen van de voorwaarden bij de online Privacyverklaring van FRANK WALDR, stellen wij deze wijzigingen met de corresponderende beschikbaar. 

19. Contact opnemen met ons of onze toezichthouder gegevensbescherming

Alle belangstellenden en klanten van de Held Fashion Retail GmbH kunnen ons bereiken onder het adres:

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Telefoon: +49 (0) 9251 447 178
Fax: +49 (0) 9251 447 355
E-Mail: onlineshop@frankwalder.com

Als u vragen en suggesties over de bescherming van uw gegevens heeft, richt u dan rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Juergen C. Beer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
https://www.projekt29.de

Phone: 0049-941-2986930
E-Mail: datenschutz@frankwalder.com

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Privacyverklaring volgens § 13 TMG (telemediawet)
Versie nr. 1.7 van 24 maart 2017

Diese Seite drucken